Samenwerking

Uitgeversgroep

Map out werkt momenteel aan een boek voor burgerschapsonderwijs in het Voortgezet Onderwijs. Daarin werkt Map out samen met de Uitgeversgroep. Dit is een uitgeverij voor en door docenten. Dat maakt dat de uitgeverij krachtig staat in het contact met docenten, en daardoor goed en betekenisvol leermateriaal biedt wat gebruikt kan worden door de leerlingen. Daar gaan we voor!

Uitgeversgroep

Map out werkt momenteel aan een boek voor burgerschapsonderwijs in het Voortgezet Onderwijs. Daarin werkt Map out samen met de Uitgeversgroep. Dit is een uitgeverij voor en door docenten. Dat maakt dat de uitgeverij krachtig staat in het contact met docenten, en daardoor goed en betekenisvol leermateriaal biedt wat gebruikt kan worden door de leerlingen. Daar gaan we voor!

Fontys Pedagogiek

Map out begeleidt studenten van Fontys Pedagogiek in het doen van onderzoek met betrekking tot het burgerschapsonderwijs. Zo leren ze wat leerlingen willen leren bij burgerschap, en hoe zij willen dat het vormgegeven wordt.

Map out begeleidt studenten van Fontys Pedagogiek in het doen van onderzoek met betrekking tot het burgerschapsonderwijs. Zo leren ze wat leerlingen willen leren bij burgerschap, en hoe zij willen dat het vormgegeven wordt.

2College Durendael

Map out begeleidt de  leerlingen van 2College Durendael, zodat het leren tijdens de corona maatregelen gewoon kan, zij beter in hun vel zitten en voldoende resultaten halen. Ook zorgt Map out voor de coördinatie van deze begeleiding, zodat ook de docenten van de school de begeleiding kunnen geven.

2College Durendael

Map out begeleidt de  leerlingen van 2College Durendael, zodat het leren tijdens de corona maatregelen gewoon kan, zij beter in hun vel zitten en voldoende resultaten halen. Ook zorgt Map out voor de coördinatie van deze begeleiding, zodat ook de docenten van de school de begeleiding kunnen geven.

Ondernemend Onderwijs

Ondernemend Onderwijs is een Lerend Netwerk dat samen met onderwijs, bedrijfsleven en overheid, ondernemende vaardigheden en ruimte voor ondernemendheid stimuleert. Zij bereiken dit door samen met scholen en organisaties maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en deze in te zetten voor betekenisvol onderwijs. Map out geeft bijvoorbeeld tijdens de Bossche Talentschool een workshop aan leerlingen over… talent!

Ondernemend Onderwijs is een Lerend Netwerk dat samen met onderwijs, bedrijfsleven en overheid, ondernemende vaardigheden en ruimte voor ondernemendheid stimuleert. Zij bereiken dit door samen met scholen en organisaties maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en deze in te zetten voor betekenisvol onderwijs. Map out geeft bijvoorbeeld tijdens de Bossche Talentschool een workshop aan leerlingen over… talent!

NTI

Map out werkt samen met de NTI. Dit is een organisatie waar mensen zelfstandig een erkende opleiding kunnen volgen. Map out werkt samen door leermateriaal en toetsmateriaal te ontwikkelen voor sociale opleidingen op MBO niveau.

Een samenwerking aangaan?

Ben je iemand uit het onderwijs werkveld, het sociale werkveld of zelfstandige en zoek je iemand die kan lesgeven, coachen, begeleiden of ontwikkelen? Dan is Map out mogelijk interessant. Neem contact op via de contactpagina.

NTI

Map out werkt samen met de NTI. Dit is een organisatie waar mensen zelfstandig een erkende opleiding kunnen volgen. Map out werkt samen door leermateriaal en toetsmateriaal te ontwikkelen voor sociale opleidingen op MBO niveau.

Een samenwerking aangaan?

Ben je iemand uit het onderwijs werkveld, het sociale werkveld of zelfstandige en zoek je iemand die kan lesgeven, coachen, begeleiden of ontwikkelen? Dan is Map out mogelijk interessant. Neem contact op via de contactpagina.